Skolegang på tomgang


Jeg er for ofte, digital misantrop. Desto større grunn nå til å applaudere en frisk start for vår nye utd minister, Jan Tore Sanner. Å gi ungdom tidlig på videregående en smakebit på et yrke de er nysgjerrig på, gir håp om en skole som er mer relevant for elevens nå- og fremtid, for arbeids- og samfunnslivet.

Forøvrig burde jo «prøvekjøring» av yrker, tilbys alle elever på videregående – ikke bare heldiggrisene på yrkesfag. Og etter min mening, burde man tilby yrkesrettede valgfag også på ungdomsskolen – enn si på barneskolen.

Tomgangskjøring er jo også forbudt ellers i samfunnet.