Digital naives


Marc Prenskys bok Digital Natives regnes av mange nerdelærere som vannskillet innenfor digital pedagogikk. Arne Krokan sier om boken:

Det er forskjell på dem som er født inn i noe, og dem som flytter inn i eller til noe nytt. På samme måte som en som er vokst opp i Finnmark alltid vil beholde deler av Finnmark i seg, i form av dialekt, minner fra oppveksten, familie, venner osv, er det også forskjell på dem som vokste opp med industrisamfunnets logikk og dem som ble født rett inn i det digitale nettsamfunnet. Denne siste gruppen er blitt karakterisert på forskjellige måter. Don Tapscott (1999) kaller dem for n-generasjonen, n for nettsamfunn, mens Marc Prensky (2001) kaller dem digital natives, i motsetning til digital immigrants og Wim Veen (2006) kaller dem for homo zappiens»

Siste dagers debatt om uheldig digital billeddeling illustrerer en omgang med internett som kan ha svært uheldige langsiktige konsekvenser for de involverte. Ville innfødte i andre kulturer utsatt seg selv for denne type frivillig risiko for liv og helse?

En av Krokans tidligere elever, og nå en av Norges mest erfarne digitale pedagoger sier det slik;

Men er fåreldregenerasjonen gode fårbilder? Forskning tyder på at vi gjør akkurat som Neil Postman forutså for 32 år siden i Amusing Ourselves to Death;

Vi morer oss til døde – Det Postman den gang beskrev som en amerikansk medievirkelighet, er forlengst blitt vår norske virkelighet. Alt gjøres om til underholdning, og billedmedienes plass i samfunnet blir stadig større.

Vi er vel da mer Digital Naives enn Digital Natives, dessverre.