Myttji lys å myttji harme.


Er selv på taperlaget.

Men er betenkt over de harmdirrende reaksjonene som er fremkommet etter valget.

Det gannes, rettes pekefingre og knyttes never mot alt og alle. Særlig hardt går det utover Regjeringen og dens støttepartier, samt Arbeiderpartiet som av noen blir anklaget for landsforræderi. Tonen og personkarakteristikkene sitter løst. Er selv ganske god på ironi og dobbel bunn, men sliter med å se humoren i denne tsunami av etsende væsker.

Mitt inntrykk etter å ha møtt politikere i ymse fora, fra Storting til kommunestyrer, er at de er svært like, er menneskevennlige og i bunn og grunn er idealistiske.

Denne historien fra min gode venn June Breivik illustrerer noe av poenget:

June var på en befaring med en norsk fylkeskommune i England noen år tilbake. Norske politikere fra RV til FrP diskuterte frafall med noen Tories. En av de engelske konservative med stiff upperlip ble visst spurt om hvordan de så på dropouts. «We dont care….» – var essensen i svaret. Norske fylkespolitikere fra Rødt til FrP, mistet både munn og mele, av en slik likesel holdning.

Smil menneske, du bor i Norge.

Valgkampen har i grunnen vært mer preget av hat, motstand og respektløs, tarvelig omtale, dels mobbing av politiske motstandere.

Hvor er lidenskapen, enn si kjærligheten til de store, gode prosjektene og samfunnsoppgavene?

DET er bekymringsverdig.

Mattetrøbbel innad i Høyre


Høyre-Frp regjeringen har for å øke kompetansen i skolen innført krav om 4 i matematikk på lærerstudiet samt krav om formell videreutdanning for alle lærere – uansett fartstid og realkompetanse. Ganske enkel aritmetikk dette, redusert tilgang (lærerstudenter) til en populasjon og redusert eksisterende forekomster (lærere) i en populasjon, må vel nesten gi en negativ mengdeutvikling i populasjonen. Resultatet av denne ligningen er 1000er av ledige studieplasser, avskalling erfarne lærere og flere ufaglærte i skolen.

I fjor høst utmerket Kristin Vinge, Høyres eneste stortingsrepresentant med doktorgrad seg med denne skoleregningen:IMG_20161031_181534.jpg

Nei Kristin, elever kan ikke være borte i 19 dager, fordi grensen ikke kalkuleres på samlet fravær, men pr fag. Hvilket betyr at fraværsgrensen ofte ryker etter 4 dager fravær i små fag på 56t.

Så i går kom denne oppsiktsvekkende uttalelsen fra fhv utdanningsbyråd Oslo og nåværende statsråd Annicken Hauge:

Dette var et svar på Statens Institutt for Folkehelsens artikkel som påviser sammenheng mellom fraværsgrensen innført forrige skoleår og økningen på 41000 legebesøk, 29% sovemedisin, 25% på antibiotika m.m.

Er det mulig at to erfarne stortingsrepresentanter ikke skjønner de mest åpenbare konsekvenser av sitt stortingsvedtak? Et helt år i ettertid?

Eller svikter evnen til elementær hoderegning?

Det ville vel hjelpe om Høyre innførte krav om 4 i matematikk for alle dets politikere?