Hemsedal. Revetal. Skole staves tap.


Heldigvis er det store flertallet av norske lærere som Andreas og Martin nederst på siden her – takk til dere alle!

Daniel la sist uke denne post på Facebook:

«Hva er respekt?», spør Daniel. «Jeg er femten år og går i 10. klasse på Revetal ungdomsskole. Her kan vi ofte oppleve å bli skjelt og smelt til uten grunn. Er dette greit?»

Så valgte skolen iht Politiet å anmelde Daniel.

Noen av oss som daglig opplever høyt (ut)dannede skolefolk bruke begreper som «sterke», «svake», «høyt presterende elever» er ikke veldig overrasket over Daniels FB-ytring. 

Som Andrea i Hemsedalsaken, ble også Daniel kritisert for å omtale sin sak i full offentlighet. Å publisere denne type mangler er ikke bare forståelig men sannsynligvis også eneste mulighet til å få til en reell endring. Som med Andrea hadde elevene gått tjenestevei ved foregående lignende tilfeller – det var endog gått så langt at Revetals lite respektfulle omtale av sine kjære elever, hadde blitt gjenstand for flere presseoppslag.

Som samfunn bør vi hedre denne type mennesker som med stor sjanse for å bli påført både ubehag og problemer, varsler om åpenbare mangler som rammer andre medmennesker.

For elever som over tid opplever lærere som Daniel beskriver, blir skolen lett et tapsprosjekt; tap av verdighet, glede, sosial status, inntektsmuligheter og livsutfoldelse. Her ligger en av hovedforklaringene til frafallet på 1/3 – hvorfor i allverden oppholde seg frivillig på en plass som reduserer den enkeltes menneskeverd? En av vår tids mest markante samfunnsdebattanter, George Monbiot, mener endog at skolen som system overser og devaluerer mange verdifulle egenskaper hos barn.

Ser også en del skolefolk jeg ellers holder mye av, kjapt er ute med rødpennen – «Daniel burde ha gått tjenestevei!» hevdes det. Dersom varsling via rektor, skolesjef, fylkesmann hadde fungert for alle de som tidligere hadde varslet, ville jo det ha vært naturlig. Det er opp til profesjonen å nå vise ydmykhet og handlekraft. Rydd opp i egen leir som andre profesjoner til tider må gjøre, så er sjansen større for at neste varsler har tro på at tjenestevei virkelig fungerer.

«When I walked on water, they said it was because I could not swim» – Moses, 1200 FVT

Ikke lett heller å være barn i vår tid.