Ritalin. Sparetiltak maskert som pedagogikk?


Lysbilde1

Artikkelen kan ses her.

Etter publisering bade I papiravisen og på nett, har vi fått mange reaksjoner – særlig via Facebook og Twitter. ADHD vi tok opp er ikke enkel, og vi forsøkte følgelig å vektlegge spørsmål fremfor bastante svar.  Uansett: tilbakemeldingene så langt har ensidig vært positive – og det kan vel tyde på at tematikken oppleves som relevant og viktig. Eller kan det være at de som er uenige, ikke star frem?

Takk til medforfatter lector Roar Ulvestad og ikke minst til Aftenposten ved debattredaktør Erik Tornes som stadig bringer frem i lyset temaer og nye skolestemmer