Fraværsgrense og sharialover. Eller finsk sisu i skolen?


Statsråd Torbjørn Røe Isaksen ønsker fraværsgrense hvor elever med 10% fravær skal nektes karakter.

Det som er verst er ikke at man har en frsværsgrense, men sanksjonen – at elever mister muligheten til å få karakter.

Hvorfor ikke heller si at når en elev får mer enn 10% fravær, så eskalerer man til de virkemidler man allerede idag har iht Opplæringsloven, slik som innkalling til samtale med rektor, krav om medisinsk utredning, «sitte-igjen» etter skoletid mm. Hvis intet av dette fungerer, så kan man vurdere å gi egen karakter for tilstedeværelse&innsats, evt markere på vitnemålet de fag hvor tilstedeværelse&innsats har vært vurdert som for dårlig.

For min del tror jeg dagens ordning med fravær på vitnemålet er mer enn disiplinerende nok for de aller fleste. De av oss som har vært arbeidsgivere, vet at dette punktet på vitnemålet alltid blir vurdert ved intervju, enn si ved gjennomgang av søknader. Er det da nødvendig å gi mangedobbel straff, ved å nekte ungdom med 10% fravær også muligheten til vurdering?

Her er andre gode grunner til at frsværsgrense med karakternekt ikke ikke vil fungere:

1. Innføring av fraværsgrense signaliserer: «Skole er kjedelig og/eller – elevene er late». Usikker på om dette er riktig virkelighetsbeskrivelse.

2. Dersom skolen oppleves som kjedelig, så bør vi heller gjøre noe med problemet enn å bruke pisk. Opplæringslovens formålsparagraf sier klart at skolen har krav om elevtilpasset undervisning. En fraværsgrense kan være i strid med Opplæringsloven og tilslører uansett skolens ansvar for utvikling.

3. Elevene er sterkt imot, sist manifestert ved sist ukes streik i regi av Elevorganisasjonen. Hvorfor lytter ikke statsråden på Elevorganisasjonen i denne saken – søker å finne et kompromiss som alle parter kan leve med?

4. «Fravær = skulk», hevdes det. Hva om det ikke er så enkelt? Hva med elever som ikke har en diagnose eller spesiell sykdom, men som bare har skolevegring, angst eller ikke trives på skolen?

5. Lærere og skoleledere blir umyndiggjort, har ikke tillit. Tidligere har man anvendt skjønn og sin kunnskap om eleven, familieforhold mm. Ser at flere VGO rektorer er svært kritiske til fraværsgrensen, bl a Bente Jelsa og Kjell Ove Hauge – som leder 2 av Norges aller største skoler – Vågen Sandnes og Kuben Oslo. Kjell Ove sa endog her på Twitter at antall stopp på T-banen i Oslo pr år, alene vil kunne føre til at fraværsgrensen på 10% overskrides. Joda, da må elevene bare skaffe seg dokumentasjon på denne forsinkelsen. Men her snakker vi om noen 1000 elever bare på disse 2 skolene som må fly rundt med hjertet i halsen for å dokumentere at det jo ikke var de som hadde slått av strømmen på t-banen. Parodi!

6. Økt dokumentasjonskrav – advokatpress mot skolen.

7. Fraværsgrenser i skolen er ikke evidensforankret, finnes knapt en eneste skoleforsker som mener dette er et høvelig tiltak.

8. Både UDIR og Utdanningsforbundet er imot Regjeringens forslag, vil dels ha tidsbegrenset forsøksordning, dels ha høyere grense enn 10%.

9. Fraværsgrensen kan være i strid med Opplæringslovens prinsipp om at innsats ikke skal vurderes ved fastsetting av karakterer.

10. Hvordan skal læreren motivere elever som midt i skoleåret har 10% ugyldig fravær?Skal de alle samles inn i molboklassen – innføre nultegrupper igjen?

11. Tidligere kunne elever med skolevegring eller lignende diffuse lidelser, vite at de tross dette uansett kunne få lov til å ta eksamen – dokumentere sin kunnskap – komme videre i livet.

12. Dersom man vil vite hvordan og om fraværsgrensen gir en bedre skole, hvorfor da kjøre dette i full skala? Hvorfor ikke teste dette ut i et fylke eller i noen skoler, for så å skaffe seg evidens på effekten av tiltaket?

13. Det er uklart hva statsråden reelt ønsker å oppnå med fraværsgrensen. Er han ute etter å straffe slabbedaskene? Øke gjennomstrømmingen? Få lavere frafall i VGO? Øke elevenes generelle mestringsfølelse? Vise handlekraft? Statsråden sier han vil ansvarliggjøre skolene for elevenes fravær – da lurer jeg på hvorfor han ikke da heller avskilter skoler og lærere med elever med høyt fravær? (PS. Støttes ikke av meg, men viser inkonsekvensen i politikkutøvelsen).

14. Dersom det f eks er økt tilstedeværelse man er ute etter: hvilke andre tiltak kan fungere like bra eller bedre? Er det mulig å anvende gulrot fremfor pisk – kan et lite vennskapelig dytt eller volum 11 anmodning med rynkefjes, fungere bedre over tid enn en piskesnert?

15. Hva om det er slik at en del elever lærer mer utenfor skolen, kan være pga av ymse handicap eller rett og slett pga preferanser og vaner – og at tvungen tilstedeværelse reduserer disse elevenes læring? Tenk tanken på at det er elever her som kan ha kompetanse langt over 2, enn si at de er på 5 eller 6 i faget sitt – men at de ikke får lov til å få dokumentert dette?

16. Hva skal elever som har hatt 10% fravær gjøre for å få bestått på sitt vitnemål? Må de da ta faget opp igjen neste år? Gå opp som privatist? Hva er kostnaden for den enkelte og samfunnet for at disse elevene må gå på tomgang et år eller to?

17. Mange lærere og rektorer signaliserer at de vil anvende sivil ulydighet mht fravær – dvs vil se gjennom fingrene mht fravær de etter forskriftene burde notere som ugyldig. Dette åpner for ulikhet og forskjellsbehandling -og en generell lavere respekt for skolevedtak fattet av politikere. Kan man forvente at privatskolene som selger seg (meget effektivt) med karaktergaranti, vil praktisere fraværsgrensen like strengt som offentlige skoler?

Er dette veien å gå for å oppnå en bedre skole – noe som gir borgere og et Norge rustet for fremtidens læringsintensive samfunn?
image
Alle regimer som forsøker å stenge inne sine brukere er pr definisjon et synkende skip. I stedet for å utvikle seg legger man heller hindringer i veien for exodus.

Nylig avdøde professor Nils Christie og en av verdens mest siterte skoleforskere Andy Hargreaves er enige om mye. Blandt annet at skoler som baserer seg på straff for å oppnå ønsket atferd, er systemer som har mistet sin naturlige relevans og opplevd nytte.

Er selv ingen stor tilhenger av Über-skolen – en skole hvor pappas lommebok igjen bestemmer hvilke elever som får tilgang til den beste utdanningen. Men frykter et massivt frislipp av private skoler dersom ikke den offentlige skolen utvikler seg og sin evne til å tilby gode læringsprosesser. Et fortsatt fokus på elevenes fravær er ikke et tegn på late og giddalause elever, men først og fremst et fellende bevis på at skolen må endre seg.

I tillegg til at det rapporteres om økt fravær, så har vi 30% frafall som iht Regjeringen koster samfunnet milliarder i NAVing. En nylig Harvardstudie viser videre at mens 96% av rektorene mener studentene har god kompetanse, mener kun 11% av CEOene i næringslivet det samme. Er det mulig?

Finland har verdens beste skole iht PISA. Finnene skraper sitt prisvinnende system. Finne(r)lønnen for skrotingen av et silobasert fagfokus er en utdanning som skal oppleves som mer relevant for elever og næringsliv. Finnene tenker som man allerede har tatt innover seg i nye PISA 2.0, at samfunnet vil ha arbeidstakere som kan å samarbeide, tenker helhetlig, er kreative, tenker utenfor boksen. Finland åpner nå opp for tematisk undervisning på aktuelle tema som f eks bærekraft, klimaproblemer, arbeidsløshet, frafall m.m. Her vil innhold i fra de forskjellige fagene blir inkludert. Tema «Klima» kan f eks berøre fysiske lover bak oppvarming, geografi med hvor på kloden problemene vil merkes størst, matematiske formler som predikerer klimaendringer, samfunnsfaglige konsekvenser med innvandring, historiske klimaendringer, hvordan temperatur og o2 i en tett gymsalen endrer seg etter en times gym osv osv.

Look to Finland.

En kommentar om “Fraværsgrense og sharialover. Eller finsk sisu i skolen?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s